Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (EUAA)

Αναρτήθηκε στις 29/03/2022, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

icon-angle icon-bars icon-times