Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Επικεφαλής Οικονομολόγου για θέματα
Ανταγωνισμού στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αναρτήθηκε στις 27/03/2023, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών
icon-angle icon-bars icon-times