Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

« Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) »

Αναρτήθηκε στις 18/02/2022, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

icon-angle icon-bars icon-times