Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη ΛειτουργικήΔιαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στοΧώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

Αναρτήθηκε στις 30/01/2023, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών
icon-angle icon-bars icon-times