Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Αναρτήθηκε στις 10/08/2022, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

icon-angle icon-bars icon-times