Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κα-
τοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο
Πληθυσμό της Χώρας

Αναρτήθηκε στις 2/05/2023, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών
icon-angle icon-bars icon-times