Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Άρση εξαίρεσης του προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τη συμμετοχή τους στην κινητικότητα

Αναρτήθηκε στις 10/10/2022, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

icon-angle icon-bars icon-times