Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Δημόσια Προκήρυξη- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη
υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αναρτήθηκε στις 6/04/2023, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών
icon-angle icon-bars icon-times