Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Ενημέρωση για την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2022/1031 του ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2022 (μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις ΙΡΙ)

Αναρτήθηκε στις 22/07/2022, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

icon-angle icon-bars icon-times