Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “Interreg Europe 2021-2027′

Αναρτήθηκε στις 6/05/2022, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

icon-angle icon-bars icon-times