Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΟΥΧΩΝ (28 & 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022)

Αναρτήθηκε στις 29/03/2022, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

icon-angle icon-bars icon-times