Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́
και β ́ βαθμού -Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το
ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα -Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α ́ 91).

Αναρτήθηκε στις 3/04/2023, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

Επισυναπτόμενα

icon-angle icon-bars icon-times