Γραφείο Δημότη: 22650 72500

«Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση τριάντα έξι (36) θέσεων, ως
Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων στην Ελληνική Αστυνομία από ιδιώτες, κατ’
εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ.
373/2002 (ΦΕΚ Α΄ 320)».

Αναρτήθηκε στις 7/07/2023, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών
icon-angle icon-bars icon-times