Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων προϊσταμένων γενικώνδιευθύνσεων του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μετριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ

Αναρτήθηκε στις 2/01/2023, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών
icon-angle icon-bars icon-times