Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Προκήρυξη πλήρωσης δέκα (10) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν.3528/2007), όπως ισχύουν

Αναρτήθηκε στις 8/07/2022, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

icon-angle icon-bars icon-times