Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) της Γενικής
Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών

Αναρτήθηκε στις 5/03/2024, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

Επισυναπτόμενα

icon-angle icon-bars icon-times