Γραφείο Δημότη: 22650 72500

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων γραμματείας για τη
στελέχωση του ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Αναρτήθηκε στις 11/10/2023, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών
icon-angle icon-bars icon-times