Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δεκαπέντε (15) υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης – ΠΙΝΕΠΘ), για

Αναρτήθηκε στις 26/09/2022, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δεκαπέντε (15)
υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακό Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης – ΠΙΝΕΠΘ), για την υποστήριξη στην
παρακολούθηση και υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας

icon-angle icon-bars icon-times