Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης (άρθ. 8 του ν.4795/2021)

Αναρτήθηκε στις 21/06/2024, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών
icon-angle icon-bars icon-times