Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (αρ.8 του ν.4795/2021 και αρ.213 του
ν.4957/2022)

Αναρτήθηκε στις 7/06/2024, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

Επισυναπτόμενα

icon-angle icon-bars icon-times