Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υπαλλήλους του Δημοσίου για απόσπαση
σε θέση Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας

Αναρτήθηκε στις 11/10/2023, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών
icon-angle icon-bars icon-times