Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο
Πανεπιστήμιο Θράκης» (αρ.8 του ν. 4795/2021 και το αρ.213 του ν.4957/2022)

Αναρτήθηκε στις 31/05/2024, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών
icon-angle icon-bars icon-times