Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (αρ.8 του ν. 4795/2021)

Αναρτήθηκε στις 16/05/2024, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών
icon-angle icon-bars icon-times