Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αναρτήθηκε στις 7/04/2022, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών

icon-angle icon-bars icon-times