Γραφείο Δημότη: 22650 72500

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

Αναρτήθηκε στις 31/03/2023, στην κατηγορία Εισηγήσεις θεμάτων Συμβουλίου
icon-angle icon-bars icon-times