Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης 17η/2022 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών (άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Αναρτήθηκε στις 13/12/2022, στην κατηγορία Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
icon-angle icon-bars icon-times