Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Από το αριθ. 15/06.07.2022 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου
Δελφών.

Αναρτήθηκε στις 22/12/2022, στην κατηγορία ΚΔΑΠ
icon-angle icon-bars icon-times