Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Λαϊκές Αγορές

Υπεύθυνος ΠροϊστάμενοςΑικ.Λούρμπα Τηλ.2265351113
Αρμόδιος Υπάλληλος 
Βήματα Διαδικασίας Χορήγησης- Ανανέωσης Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών ΑγορώνO Αρμόδιος  Υπάλληλος   του  γραφείου χορήγησης –ανανέωσης αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών παραδίδει στον ενδιαφερόμενο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  προς συμπλήρωση.
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  και την παραδίδει στον Αρμόδιο Υπάλληλο, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα Δικαιολογητικά (βλέπε Πίνακα Δικαιολογητικών).Εκδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου χειρόγραφα.
Εάν τα Δικαιολογητικά δεν είναι τα απαραίτητα, τότε ο Αρμόδιος Υπάλληλος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την έλλειψή τους και τερματίζεται η διαδικασία 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚ/ΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Αίτηση για ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Αλιέα πωλητή Λαϊκών Αγορών
Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Αυγών πωλητή Λαϊκών Αγορών
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή ειδων αλιειας λαϊκών αγορών
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή ελιών και ελαιολάδου λαϊκών αγορών
icon-angle icon-bars icon-times