Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Αναρτήθηκε στις 2/12/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.

icon-angle icon-bars icon-times