Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 12ης/01-04-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Αναρτήθηκε στις 1/04/2022, στην κατηγορία Οικονομική Επιτροπή
icon-angle icon-bars icon-times