Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση σύγκλησης στην 01η/11.01.2023 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Αναρτήθηκε στις 11/01/2023, στην κατηγορία Οικονομική Επιτροπή
icon-angle icon-bars icon-times