Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση σύγκλησης στην 02η/17.01.2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Αναρτήθηκε στις 16/01/2023, στην κατηγορία Οικονομική Επιτροπή
icon-angle icon-bars icon-times