Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση σύγκλησης στην 11η/01.04.2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Αναρτήθηκε στις 28/03/2022, στην κατηγορία Οικονομική Επιτροπή

icon-angle icon-bars icon-times