Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση σύγκλησης στην 14η/19.04.2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Αναρτήθηκε στις 5/04/2022, στην κατηγορία Οικονομική Επιτροπή

icon-angle icon-bars icon-times