Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση σύγκλησης στην 15η/06.05.2022 Τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Αναρτήθηκε στις 29/04/2022, στην κατηγορία Οικονομική Επιτροπή

icon-angle icon-bars icon-times