Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση σύγκλησης στην 22η/30.06.2022 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Αναρτήθηκε στις 30/06/2022, στην κατηγορία Οικονομική Επιτροπή

icon-angle icon-bars icon-times