Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση σύγκλησης στην 23η/05.07.2022 Τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών.

Αναρτήθηκε στις 1/07/2022, στην κατηγορία Οικονομική Επιτροπή

icon-angle icon-bars icon-times