Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση σύγκλησης στην 33η/11.10.2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Αναρτήθηκε στις 10/10/2022, στην κατηγορία Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σύγκλησης στην 33η/11.10.2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

21943 07_10_2022 Πρόσκληση 33η 11_10_2022 Συνεδρίαση (003).pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times