Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση σύγκλησης στην 36η/31.10.2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Αναρτήθηκε στις 31/10/2022, στην κατηγορία Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σύγκλησης στην 36η/31.10.2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

icon-angle icon-bars icon-times