Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση σύγκλησης στην 6η/15.02.2022 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010)

Αναρτήθηκε στις 15/02/2022, στην κατηγορία Οικονομική Επιτροπή

icon-angle icon-bars icon-times