Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Μελέτη βέλτιστων πρακτικών ηλεκτροκίνησης με υδρογόνο με δυνατότητα εφαρμογής στη Π.Ε. Φωκίδας

Αναρτήθηκε στις 4/03/2022, στην κατηγορία Πρόγραμμα Interreg Europe

Μελέτη βέλτιστων πρακτικών ηλεκτροκίνησης με υδρογόνο με δυνατότητα εφαρμογής στη Π.Ε. Φωκίδας

Ο Δήμος Δελφών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και ως βασικός εταίρος του έργου Smart HY Aware: Smart solutions for Hydrogen potential Awareness Enhancing (Ευφυείς λύσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων διάχυσης της χρήσης του υδρογόνου), μελέτησε βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές ηλεκτροκίνησης με υδρογόνο με δυνατότητα εφαρμογής στην Π.Ε. Φωκίδας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Στόχος της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε 4 ευρωπαϊκές περιοχές/πόλεις με παρόμοια πληθυσμιακά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά με τη Π.Ε. Φωκίδας, οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία σταθμών παραγωγής υδρογόνου και στη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων με καύσιμο το υδρογόνο, θέτοντας τις βάσεις για τη μελλοντική εφαρμογή τεχνολογιών υδρογόνου και την ενίσχυση του στόλου του Δήμου Δελφών με ηλεκτροκίνητα οχήματα υδρογόνου.

icon-angle icon-bars icon-times