Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.

Αναρτήθηκε στις 25/07/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις

 Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.pdf[ ]
ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1)_protocol-2022-15249.pdf[ ]
ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ _ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ.pdf[ ]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 70-6117.001 ΚΗΜΔΗΣ_.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times