Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Αναρτήθηκε στις 20/04/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (003).pdf[ ]
NEA MELETH ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤ ΜΕΣΩΝ.pdf[ ]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤ ΜΕΣΩΝ ΚΗΜΔΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.pdf[ ]
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc[ ]
icon-angle icon-bars icon-times