Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» 06/10/2022

Αναρτήθηκε στις 6/10/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

2Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-6266.001-2022_protocol-2022-21760.pdf[ ]
2Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10-6266.001-2022_protocol-2022-21765.pdf[ ]
espd-request-v2.pdf[ ]
ΜΕΛΕΤΗ Συντήρησης Προγραμμάτων Alfaware και Τεχνικής Υποστήριξης 2022-ΑΚΡ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times