Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Αναρτήθηκε στις 25/08/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

espd-request-v2.rar[ ]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-6266(1).pdf[ ]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.pdf[ ]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΕΕΣ.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times