Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις 30/06/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf[ ]
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times