Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνολογικού εξοπλισμού για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Καλλιέων

Αναρτήθηκε στις 20/05/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις
Προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνολογικού εξοπλισμού για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Καλλιέων
1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf[ ]
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.pdf[ ]
3. ΜΕΛΕΤΗ.doc[ ]
icon-angle icon-bars icon-times