Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Άμφισσας

Αναρτήθηκε στις 21/05/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις
Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Άμφισσας
1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf[ ]
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.pdf[ ]
3. ΜΕΛΕΤΗ.doc[ ]
icon-angle icon-bars icon-times