Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Γαλαξιδίου

Αναρτήθηκε στις 20/05/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις
Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Γαλαξιδίου
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf[ ]
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (1).pdf[ ]
ΜΕΛΕΤΗ.doc[ ]
icon-angle icon-bars icon-times