Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Αναρτήθηκε στις 17/02/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.pdf[ ]
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤ.ΧΑΡΤΙ_signed_protocol-2022-3295-1.pdf[ ]
ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 2022.doc[ ]
icon-angle icon-bars icon-times